Miercuri voi absolvi, sper eu, cu 10 pe linie, normal hihihi, cursul de FORMARE C.R.E.D, pentru cadre didactice-Limba Engleză, un curs absolut transformator pentru cariera mea didactică. Mulțumesc tuturor colegelor. Excelent!

https://www.educred.ro/

Imagini: www.florinarussu.ro

87476279_10157019668390835_5697450340652154880_o (1)

87178786_10157019667560835_3665245865439657984_o 87272437_10157019669875835_892955835783708672_o 87274354_10157019692060835_3150499390838276096_o 87288305_10157019671370835_3551947054827700224_o 87292903_10157019670720835_6475609556108967936_o 87294560_10157019693170835_1830429978253066240_o 87301900_10157019668340835_3018304429225934848_o 87320164_10157019667660835_3287713446937755648_o

Proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” s-a născut dintr-o nevoie/necesitate.

Nevoia/necesitatea de a avea la catedră, un profesor care își asumă noi roluri. Dar și nevoia/necesitatea ca acesta să cunoască în profunzime valențele noului Curriculum național, să le poată folosi la adevărata valoare și să extragă din acestea plusvaloarea care va face din el nu un simplu profesor, ci și un dascăl adevărat.

 

Acestei nevoi/necesități i se subsumează mai multe tipuri de acțiuni/activități complexe, necesare la rândul lor.

 

De la elaborarea de documente relevante pentru politica educaţională şi pentru construcţia curriculară, până la crearea de ghiduri metodologice pentru diversele discipline și de Resurse Educaționale Deschise (RED) pentru sprijinirea aplicării la clasă a noilor programe școlare.

87270601_10157019691200835_4760431842673295360_o 87325008_10157019691820835_6616007630378762240_o 87326080_10157019668030835_752565561174523904_o 87336885_10157019669045835_2171130419376816128_o 87348404_10157019670615835_7800764626584469504_o 87358451_10157019668690835_1461732977493934080_o 87363763_10157019692305835_8797342853396168704_o 87366756_10157019669855835_2075133412070391808_o 87367162_10157019669005835_4451370557308403712_o 87458021_10157019669610835_565407744161480704_o

De la realizarea unei analize a nevoilor de formare a profesorilor din învățământul primar și gimnazial, în vederea aplicării optime a noului Curriculum național, până la dezvoltarea și pilotarea unor strategii de adaptare curriculară la nevoile elevilor din grupuri vulnerabile, trecând prin realizarea de cercetări tematice care să sprijine procesul de implementare a curriculumului bazat pe competențe-cheie, cu focalizare pe elevii din categorii dezavantajate.

 

De la constituirea unei oferte naționale de programe școlare pentru opționale integrate, inclusiv pentru Programul „A doua șansă” (ADS), și promovarea acesteia, până la formarea propriu-zisă a cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea integrării noului curriculum de gimnaziu și facilitării tranziției elevilor de la nivelul primar la cel gimnazial, asigurându-se astfel accesul la învățământ primar și gimnazial de calitate pentru toți elevii.

 

Concret, proiectul își propune:

 

Abilitarea curriculară/formarea a 55.000 cadre didactice din învățământul primar și gimnazial pentru o abordare metodologică centrată pe competențe cheie, în acord cu noul curriculum și adaptarea activităților de învățare la nevoile specifice ale fiecărui elev, inclusiv ale celor aflați în risc de abandon școlar;

Facilitarea predării-învățării centrate pe elev, mai exact, facilitarea învățării astfel încât să permită și să sprijine fiecare elev să progreseze în învățare, indiferent de posibilele dificultăți întâmpinate în învățare, indiferent de etnie, dizabilitate etc.;

Proiectarea și derularea predării-învățării centrate pe formarea de competențe în contextul noului cadru de referință al Curriculumului national dezvoltat prin proiect;

Abordarea integrată (în sensul realizării conexiunilor cu viața reală);

Asumarea de către profesori a unor roluri noi, facilitarea învățării în contexte nonformale și informale de educație.

Folosirea metodelor alternative de evaluare formativă;

Respectarea diversității;

Valorificarea orelor aflate la dispoziția profesorului (25%) în avantajul progresului fiecărui elev;

Proiectarea CDS valorificând nevoile, resursele și contextul cultural, social, economic local;

Revizuirea documentelor curriculare care vizează Programul „A doua șansă”.

 

Înscrie-te în acest PROGRAM și poti aplica și tu pentru a obține Premiul cel mare! Și Academiei să îi țineți pumnii! Proiectul de Educație vizuală va fi aici în câteva zile!  

https://www.creatorideeducatie.ro/

 

87368647_10157019697240835_2259405148499476480_o 87375747_10157019670310835_3548516114692571136_o 87377495_10157019693960835_5526477991929970688_o 87382835_10157019671380835_2230677967682404352_o 87389995_10157019693185835_87696480495730688_o 87391777_10157019691220835_6640464892149104640_o 87396640_10157019691295835_2371467781624299520_o 87411062_10157019691790835_8061688910633238528_o 87426347_10157019696500835_4818415653515952128_o 87438193_10157019669085835_6898309405473767424_o 87468836_10157019670920835_536653724093775872_o 87471408_10157019693475835_3340917195403165696_o 87474442_10157019691870835_954167116980813824_o 87476279_10157019668390835_5697450340652154880_o 87477020_10157019668400835_7376897190360252416_o 87479813_10157019670620835_6294752095341903872_o 87482254_10157019670705835_7577865796836130816_o 87482254_10157019697190835_5036485651533398016_o 87505898_10157019670420835_4972670473398648832_o

Ce se premiază?

Originalitatea și creativitatea, rezultatele cuantificabile observate la nivelul elevilor, elementele de inovare didactică, promovarea unor demersuri educaționale sustenabile și adaptarea la nevoile cât mai multor categorii de elevi aflați în dificultate. Dintre cele 50 de premii acordate, la nivel primar și gimnazial, în funcție de numărul și categoria de proiecte validate, maximum 20 de premii se vor acorda celor mai bune proiecte realizate, offline și online, în condiții speciale de urgență, în contextul pandemiei cu noul coronavirus, dintre care maximum 5 premii pentru unitățile de învațământ din zone dezavantajate.

Poate fi chiar școala ta! Succes! 

87526463_10157019671680835_8547732269119307776_o 87559311_10157019691445835_8349527847760560128_o 87564917_10157019668375835_627307753429270528_o 87734564_10157019669510835_5185019347344556032_o 87773141_10157019670950835_9042524441627590656_o 87788507_10157019697650835_4681225975650844672_o 87790363_10157019697345835_4040040890830422016_o 87800182_10157019668070835_7265978298436419584_o 87816836_10157019668785835_2412077212804055040_o 87823673_10157019696950835_160698232899371008_o 87840884_10157019667670835_8740267243453022208_o 87850139_10157019669535835_7036221763126034432_o 87881235_10157019693510835_7322364901136007168_o 87885524_10157019692555835_1541630875416920064_o 87955608_10157019667690835_7969726698683891712_o 87958166_10157019669760835_8040264192126615552_o 88132156_10157019668085835_4998070291511902208_o 88198449_10157019692875835_4192956252147417088_o

Câmpul cunoașterii umane se lărgește foarte mult. Dacă s-a vorbit mult despre efectele imaginii asupra realității, cred că e timpul să se cerceteze și să sondăm efectele imaginarului ca resursă a imaginii care dezvoltă realități, a imaginației noastre creative în familie. Spre deosebire de gândirea strategică și memorie, imaginarul construiește noi realități și schimbă la modul cel mai rapid cu putință toate activitățile noastre, dacă este exersat!

Sunt Florina Russu, profesor, consultant educațional, scriitor, președintele Academiei Române de Imagine și Imaginar Educațional, http://www.florinarussu.ro/academia-romana-de-imagine-si-imaginar-educational/, o instituție care oferă text și imagine în timp ce promovează efectele imaginarului și a imaginii în domeniul educativ. Educativ însemnând, la modul larg, nu doar școli, familii, comunități, proiecte, ci toți promotorii educaționali. http://www.florinarussu.ro/visual-educational-nourishment/

0 siglaglobularia

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.